Sáng Thế Ký 45:19

Sáng Thế Ký 45:19 KTHD

Ngươi hãy lấy xe ngựa Ai Cập để cho họ đem về chở vợ con và rước cha ngươi đến đây.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Sáng Thế Ký 45:19