Sáng Thế Ký 43:7

Sáng Thế Ký 43:7 KTHD

Họ đáp: “Ông ấy hỏi chúng con rất kỹ về gia đình: ‘Cha các anh còn sống không? Còn người em nào nữa không?’ Chúng con cứ theo đó trả lời. Làm sao biết trước ông ấy bảo phải đem em xuống?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share