Sáng Thế Ký 43:31

Sáng Thế Ký 43:31 KTHD

Rửa mặt xong, ông bước ra, cố giữ vẻ điềm tĩnh, Giô-sép nói: “Dọn thức ăn đi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share