Sáng Thế Ký 43:20

Sáng Thế Ký 43:20 KTHD

“Thưa ông, kỳ trước chúng tôi đến mua lương thực
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share