Sáng Thế Ký 43:2

Sáng Thế Ký 43:2 KTHD

Khi gia đình ăn hết lương thực đem từ Ai Cập về, Gia-cốp bảo các con: “Hãy đi một chuyến nữa và mua ít lương thực về dùng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share