Sáng Thế Ký 43:11

Sáng Thế Ký 43:11 KTHD

Ít-ra-ên nói: “Đã thế, các con phải chọn sản phẩm trong xứ làm lễ vật dâng cho ông ấy—nhựa thơm, mật ong, hương liệu, hạt đào, và hạnh nhân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share