Sáng Thế Ký 43:1

Sáng Thế Ký 43:1 KTHD

Nạn đói càng thêm trầm trọng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share