Sáng Thế Ký 4:25

Sáng Thế Ký 4:25 KTHD

Sau đó, A-đam và Ê-va còn sinh một con trai nữa, đặt tên là Sết. Ê-va nói: “Đức Chúa Trời cho tôi một con trai khác, thay cho A-bên mà Ca-in đã sát hại.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share