Sáng Thế Ký 4:22

Sáng Thế Ký 4:22 KTHD

Còn Si-la sinh Tu-banh-ca-in, người rèn các dụng cụ bằng đồng và bằng sắt. Em gái Tu-banh-ca-in là Na-a-ma.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share