Sáng Thế Ký 28:2

Sáng Thế Ký 28:2 KTHD

Trái lại, con hãy lên đường, về xứ Pha-đan A-ram, đến nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và cưới một cô con gái của cậu La-ban làm vợ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share