Sáng Thế Ký 11:11

Sáng Thế Ký 11:11 KTHD

Sau khi sinh A-bác-sát, Sem còn sống thêm 500 năm và sinh con trai con gái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share