Ê-xê-chi-ên 47:5

Ê-xê-chi-ên 47:5 KTHD

Rồi người đo 530 mét nữa, và dòng nước quá sâu không lội qua được. Nó đủ sâu để có thể bơi qua, chứ không đi qua được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share