Ê-xê-chi-ên 47:3

Ê-xê-chi-ên 47:3 KTHD

Vừa đi vừa đo, người dẫn tôi đi dọc về hướng đông dọc bờ suối khoảng 530 mét, rồi bảo tôi lội qua. Nước chỉ đến mắt cá tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share