Ê-xê-chi-ên 47:10

Ê-xê-chi-ên 47:10 KTHD

Nhờ đó, dọc bờ có nhiều người đánh cá, từ hoang mạc Ên-ghê-đi đến Ên-ê-lam. Suốt bờ biển, ngư phủ phơi lưới san sát. Biển Chết sẽ đầy cá đủ loại như Địa Trung Hải.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share