Ê-xê-chi-ên 35:9

Ê-xê-chi-ên 35:9 KTHD

Ta sẽ khiến xứ ngươi điêu tàn mãi mãi. Các thành phố ngươi sẽ không bao giờ được xây cất lại. Khi ấy, ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share