Ê-xê-chi-ên 35:8

Ê-xê-chi-ên 35:8 KTHD

Ta sẽ làm núi của ngươi đầy xác chết. Cả đến các ngọn đồi, các thung lũng, các khe suối đều đầy xác người bị đâm chém.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share