Ê-xê-chi-ên 35:7

Ê-xê-chi-ên 35:7 KTHD

Ta sẽ làm Núi Sê-i-rơ hoang phế tiêu điều, giết tất cả những ai cố trốn thoát và những ai quay lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share