Ê-xê-chi-ên 35:2

Ê-xê-chi-ên 35:2 KTHD

“Hỡi con người, hãy hướng về Núi Sê-i-rơ, và nói tiên tri nghịch cùng dân nó
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share