Ê-xê-chi-ên 35:14

Ê-xê-chi-ên 35:14 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Cả thế giới sẽ vui mừng khi Ta khiến đất nước ngươi bị tàn phá.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share