Ê-xê-chi-ên 19
KTHD

Ê-xê-chi-ên 19

19
Bài Ai Ca cho Các Vua Ít-ra-ên
1“Hãy hát bài ai ca này cho các lãnh tụ Ít-ra-ên:
2Mẹ ngươi trước kia là gì?
Là sư tử cái giữa đàn sư tử!
Nó nằm nghỉ giữa đàn sư tử con
và nuôi nấng bầy con mình.
3Sư tử mẹ nuôi một con trong đàn
lớn lên thành sư tử tơ dũng mãnh.
Nó học cách săn mồi
và ăn thịt người.
4Các dân tộc nghe về nó,
và nó bị sập hầm bẫy của chúng.
Chúng dùng móc kéo nó
giải về Ai Cập.
5Khi sư tử mẹ thấy
hy vọng từ nó đã tiêu tan,
liền chọn một con khác,
và nuôi thành sư tử tơ.
6Nó đi lại giữa những sư tử
và trở thành con đầu đàn.
Nó tập bắt mồi,
và nó cũng ăn thịt người.
7Nó phá đổ lâu đài,
và tiêu hủy các làng mạc và thành phố.
Đất đai và cư dân đều run sợ
khi nghe tiếng nó gầm rống.
8Các nước từ mọi nơi đến tấn công nó,
bao vây nó từ mọi phía.
Chúng giăng lưới trên nó
và bắt nó trong hầm.
9Chúng xiềng nó trong củi,
giải về cho vua Ba-by-lôn.
Nó bị lưu đày,
tiếng gầm rống của nó không còn được nghe
trên các đồi núi của Ít-ra-ên nữa.
10Mẹ ngươi trước kia giống như cây nho,
trồng gần dòng nước.
Nó sum suê, nhiều cành xanh
vì có nhiều nước.
11Các cành nó trở nên mạnh mẽ—
trở thành quyền trượng của người cai trị.
Nó rất cao lớn,
cao vút trên các cây khác.
Nó nổi bật vì độ cao của nó
và nhiều cành rậm rạp.
12Nhưng cây nho bị nhổ trong cơn giận
và bị ném dưới đất.
Cơn gió đông thổi khô bông trái
và các cành lớn bị gãy,
vì vậy nó héo khô,
rồi bị thiêu trong lửa.
13Bây giờ cây nho được trồng trong hoang mạc,
nơi đồng khô cỏ cháy.
14Lửa đã cháy qua cành,
thiêu hủy trái cây.
Nên nó không còn cành lớn mạnh
để làm quyền trượng cho người cai trị được nữa.
Đây là bài ai ca sẽ được dùng trong đám tang.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại