Ê-xê-chi-ên 10:8

Ê-xê-chi-ên 10:8 KTHD

(Dưới cánh các chê-ru-bim có gì giống tay người.)
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 10:8