Ê-xê-chi-ên 10:3

Ê-xê-chi-ên 10:3 KTHD

Các chê-ru-bim đứng về phía nam Đền Thờ khi người ấy vào, và mây vinh quang phủ đầy sân trong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share