Ê-xê-chi-ên 10:13

Ê-xê-chi-ên 10:13 KTHD

Tôi nghe các bánh xe được gọi là “bánh xe quay tít.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 10:13