Ê-xê-chi-ên 1:7

Ê-xê-chi-ên 1:7 KTHD

Chân thẳng như chân người, bàn chân chúng như chân bò, rực rỡ như đồng bóng loáng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xê-chi-ên 1:7

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.