Ê-xê-chi-ên 1:7

Ê-xê-chi-ên 1:7 KTHD

Chân thẳng như chân người, bàn chân chúng như chân bò, rực rỡ như đồng bóng loáng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share