Ê-xê-chi-ên 1:4

Ê-xê-chi-ên 1:4 KTHD

Kìa, tôi thấy cơn bão từ phương bắc thổi đến, một đám mây lớn phát ra lửa sáng ngời, chiếu rọi chung quanh. Chính giữa lửa có vật rực rỡ như kim loại lóng lánh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share