Ê-xê-chi-ên 1:28

Ê-xê-chi-ên 1:28 KTHD

Chung quanh người là vòng hào quang tỏa sáng, như cầu vồng trên mây sau cơn mưa. Đây là vinh quang của Chúa Hằng Hữu mà tôi thấy. Khi thấy vậy, tôi liền sấp mặt xuống đất, và nghe có tiếng nói với tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share