Ê-xê-chi-ên 1:26

Ê-xê-chi-ên 1:26 KTHD

Phía trên vòm sáng này có một vật giống như cái ngai bằng lam ngọc. Và trên ngai đó có hình dáng ngồi trông giống như người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share