Ê-xê-chi-ên 1:24

Ê-xê-chi-ên 1:24 KTHD

Khi bay tiếng cánh nghe vang ầm như thác đổ hay như tiếng của Đấng Toàn Năng hoặc như tiếng ồn ào của một đạo quân hùng mạnh. Khi dừng lại, cánh liền hạ xuống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share