Ê-xê-chi-ên 1:23

Ê-xê-chi-ên 1:23 KTHD

Mỗi sinh vật có hai cánh xòe ra bên dưới vòm sáng này, tiếp giáp với cánh sinh vật bên cạnh, và mỗi sinh vật có hai cánh che thân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share