Ê-xê-chi-ên 1:22

Ê-xê-chi-ên 1:22 KTHD

Trên đầu các sinh vật có một vòm sáng như mặt trời, lấp lánh như thủy tinh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share