Ê-xê-chi-ên 1:22

Ê-xê-chi-ên 1:22 KTHD

Trên đầu các sinh vật có một vòm sáng như mặt trời, lấp lánh như thủy tinh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.