Ê-xê-chi-ên 1:20

Ê-xê-chi-ên 1:20 KTHD

Thần linh của sinh vật ở trong bánh xe. Vì vậy, thần linh đi đâu, bánh xe và sinh vật đi theo đó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share