Ê-xê-chi-ên 1:17

Ê-xê-chi-ên 1:17 KTHD

Khi chuyển động, chúng có thể tiến về bốn phía, không cần phải quay mặt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share