Ê-xê-chi-ên 1:11

Ê-xê-chi-ên 1:11 KTHD

Mỗi sinh vật có hai đôi cánh giương lên cao—một đôi cánh giương ra giáp với cánh của sinh vật ở mỗi bên, và đôi cánh còn lại để che thân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share