Ê-xê-chi-ên 1:10

Ê-xê-chi-ên 1:10 KTHD

Mỗi sinh vật đều có mặt người ở phía trước, mặt sư tử ở bên phải, mặt bò ở bên trái, và mặt chim ưng ở phía sau.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share