Ê-xơ-tê 6:8

Ê-xơ-tê 6:8 KTHD

phải được mặc vương bào, cỡi vương mã và đội vương miện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xơ-tê 6:8