Ê-xơ-tê 6:7

Ê-xơ-tê 6:7 KTHD

Vì thế ông tâu: “Người vua ban vinh dự
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xơ-tê 6:7