Ê-xơ-tê 6:1

Ê-xơ-tê 6:1 KTHD

Đêm ấy vua trằn trọc khó ngủ, nên truyền hầu cận đem sách biên niên sử ra đọc cho vua nghe.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xơ-tê 6:1