Ê-phê-sô 3:7

Ê-phê-sô 3:7 KTHD

Đức Chúa Trời cho tôi đặc ân làm sứ giả công bố chương trình huyền nhiệm ấy; Ngài cũng ban quyền năng cho tôi để làm tròn công tác Ngài giao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share