Ê-phê-sô 3:21

Ê-phê-sô 3:21 KTHD

Nguyện Đức Chúa Trời được ca ngợi muôn đời vô cùng, vì Ngài đã lập chương trình cứu rỗi Hội Thánh, do Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện! A-men.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Ê-phê-sô 3:21

Share