Ê-phê-sô 3:20

Ê-phê-sô 3:20 KTHD

Xin vinh quang quy về Đức Chúa Trời; với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Ê-phê-sô 3:20

Share