Ê-phê-sô 3:2

Ê-phê-sô 3:2 KTHD

Anh chị em đều biết Đức Chúa Trời ủy thác cho tôi nhiệm vụ công bố Phúc Âm cho Dân Ngoại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share