Truyền Đạo 6:9

Truyền Đạo 6:9 KTHD

Tận hưởng những gì đang có còn hơn mong muốn những điều không có. Mơ mộng hảo huyền là vô nghĩa—như chạy theo luồng gió.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 6:9