Truyền Đạo 6:7

Truyền Đạo 6:7 KTHD

Mọi người dành hết đời sống mình vì miếng ăn, thế mà họ vẫn không được thỏa mãn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 6:7