Truyền Đạo 6:2

Truyền Đạo 6:2 KTHD

Có người được Đức Chúa Trời cho giàu có, danh dự, và mọi điều người ấy mong muốn, nhưng Ngài không cho người cơ hội để vui hưởng những điều này. Người chết, của cải của người để lại cho một người xa lạ khác hưởng! Đây là điều vô nghĩa—một hoàn cảnh bi thương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 6:2