Truyền Đạo 6:12

Truyền Đạo 6:12 KTHD

Trong những ngày vô nghĩa chóng tàn của đời người, ai biết được rằng sống thế nào mới hữu ích? Đời sống chúng ta chỉ là cái bóng. Ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta lìa đời?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share