Truyền Đạo 5:4

Truyền Đạo 5:4 KTHD

Khi con hứa nguyện với Đức Chúa Trời, phải thực hiện ngay, vì Đức Chúa Trời không hài lòng những người dại dột. Hãy làm trọn điều đã hứa với Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share