Truyền Đạo 5:3

Truyền Đạo 5:3 KTHD

Nhiều lo nghĩ khiến con chiêm bao; quá nhiều lời khiến con thành ngu dại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share