Truyền Đạo 5:14

Truyền Đạo 5:14 KTHD

Vì người để tiền kinh doanh vào nơi mạo hiểm, và của mọi thứ đều tiêu tan. Cuối cùng, chẳng còn gì để lại cho con cái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share