Truyền Đạo 5:12

Truyền Đạo 5:12 KTHD

Người làm lụng nặng nhọc được giấc ngủ ngon, dù ăn ít hay nhiều. Còn người giàu vì lo nghĩ đến của cải nên ngủ chẳng yên giấc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share