Truyền Đạo 5:11

Truyền Đạo 5:11 KTHD

Càng có nhiều tiền, càng có nhiều người tiêu xài. Vậy có của cải ích lợi gì—ngoại trừ việc ngắm nhìn nó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share